Contentbox headline
World Information
Status: Online
Players Online: 238
Online Record: 761 players (on May*01*2018,*11:32:05*EDT)
Creation Date: 15/10/2011
Location: Brazil
PvP Type: Open PvP

Players Online
Name**[sort] Level**[sort] Vocation**[sort]
Moon Of The Shadows1514
Deidara Fr1646
Energy Drink1470
Ghost Fr1553
Selectname1506
Madara Fodinha1533
Thunder Power1514
Obito Fr1531
Roshi Fr1513
Princesa Jujuba1521
Guren Fr1499
Serebald1129
Princesinha Sophia1387
Fu Fr1394
Hinata Fr1451
Papa Cuu1438
Kde Meuolho1438
Drack Dm1394
Conhecido Do Avestruz1109
Madara Antagonista1355
Sandalia Kenner1094
Sem-nick1111
Asumacoringa1138
Ootsutsuki Fallen1325
Pennywiize1169
Everson Zoiio1321
Youton No Yonbi1129
Shodai Senju1299
Blindado1182
Yellowflashz1264
Bllack Thunder1155
Zabuza Red Skull1261
Big Mom1129
Tai Guy1259
Ino Extrem1125
Yagura The Myth1259
Menino Corvo1187
It'a Coisa1251
Zirigui1172
Raiton Flashz1232
Akiko Yajima1165
Hime No Byakugan1219
Sapo Branco1142
Blecken1209
Ando Com Avestruz1136
Fu-divina1203
Hell Zika1649
Malinski1195
Joao Te Come De Lado1129
Momoshiiki Otsutsuki1189
I'am Destruction Sj1113
Surubita1087
Tobirama Boss1101
Md1105
Ridojimo800
Ana Beatiz792
DiViNa1005
Kakashi Papai922
Narutocoringa1077
Orochimarosama1000
Irmaodokapeta1065
Obito The Rush1017
Avestruz Que Ti Seduiz1062
Sex Girl1000
Kakashi-relampago1017
Mulata-k950
Pedrinhoo784
Caja Do718
Megaludu803
Roku-daime820
Energy Water811
King Choju746
Touch-me275
Sujo45
Ra's Al Ghull503
Minerador San211
Tijolo Da Areia604
Vovo-tsunad777
Mestredosseiscaminhos358
Sakura Aziz774
Minerador Yon210
Deus Roshi747
Espadao Ssa568
Minerador Ni206
Tubarao Rosa Pink474
Minerador Go205
Gai Fodinha275
Uchiha Rikodou1454Hidan*
Kyle Crane1340Naruto
Snakezin901Naruto
Piika Das Galaxias700Naruto
Naruto Fr1368Sakura
Lider Dos Sharingan921Temari*

Search Character
Character Name:
Monster Pedestal and Players Online Box
SERVIDOR
ONLINE