Contentbox headline
World Information
Status: Online
Players Online: 196
Online Record: 761 players (on May*01*2018,*11:32:05*EDT)
Creation Date: 15/10/2011
Location: Brazil
PvP Type: Open PvP

Players Online
Name**[sort] Level**[sort] Vocation**[sort]
ZiadFazah1439Sarutobi Akatsuki
Zetsu Alysharin1146Zetsu
Zabusa Top890Zabuza Akatsuki
Yagura Alysharin1Yagura
Tobirama Xz1516Tobirama
THC ExTeRMiNaDooR1320Obito Akatsuki
Tchuck The Crystal1013Guren
Tchuck The Circuito922Kakashi
Suigetsu Da Padrao1192Suigetsu Akatsuki
Shisui Demonio154Shisui
Roshi Demonio156Roshi
Odla Ydrah1205Utakata
Obito Obscure1530Obito
Nezna1203Yagura Akatsuki
Nattsori1127Mei Terumi
Mynato Slayer1436Minato
Miney Sz1059Yagura
Minato Demonio1171Minato Akatsuki
Miins1101Ino Akatsuki
Mc Kitinho1193Roshi Akatsuki
Main Zabuza Oficial1289Zabuza
Main Tobirama1513Tobirama
Main Deidara1407Deidara
M E L I O D A S1369Minato Akatsuki
Lobo Canibal1193Kiba Akatsuki
Kryzn Zagtrongzs1327Minato
Killer Of Rent983Killer Bee
Joker Chavosu1366Obito Akatsuki
Hitsuji1131Sasori
Harlequiin1258Sasori
Hamura Alysharin1Hamura
G O D1450Minato Akatsuki
Filha Da Empregadaa1Tenten
Empregadoo1Naruto
Ees180Naruto
Eempregado1Naruto
Douucu176Naruto
Deidara Slayer1312Deidara
Danzo Osbourne1001Danzo Akatsuki
Curinga Chavoso'l1265Zabuza
Comutu175Naruto
Comucu156Naruto
Comioce156Naruto
Chupucu159Naruto
C-r-i-m-i-n-o-s-o1316Yagura Akatsuki
Bee Chavoso800Killer Bee
B O O M1463Deidara
Amonia1109Zabuza
I Am LeGenD1400Minato Akatsuki
D E U S1362Minato Akatsuki
A B U S E R1124Madara

Search Character
Character Name:
Monster Pedestal and Players Online Box
SERVIDOR
ONLINE