Contentbox headline
World Information
Status: Online
Players Online: 215
Online Record: 761 players (on May*01*2018,*11:32:05*EDT)
Creation Date: 15/10/2011
Location: Brazil
PvP Type: Open PvP

Players Online
Name**[sort] Level**[sort] Vocation**[sort]
Was Suicide1Zabuza
Uchiha Madars1509Madara Akatsuki
Tio Patas1529Madara Akatsuki
Tilias1053Minato
Thunderous1309Naruto Akatsuki
Steeven Pizza1326Hagoromo Akatsuki
Spinaty1279Minato
Slipdownz1207Yagura Akatsuki
Sir Yagura1233Yagura Akatsuki
Silent Hil1529Minato Akatsuki
Shisui Mithus686Shisui
Senju No Ikari1458Tobirama
Sasory1120Sasori
Sasori One1506Sasori
Saiyjin1012Shisui
Return Badass603Utakata Akatsuki
Regeneration1348Naruto
Oneki1525Yagura Akatsuki
Nanabi Meekness1414Fu Akatsuki
Mr Roshi1206Roshi Akatsuki
Moomo Draven1388Momoshiki Akatsuki
Monstro Pra Presidente961Sakura
Minerador Yellow Seven200Chouji
Minerador Yellow Five201Chouji
Mil Treta1004Kabuto Akatsuki
Madara Smash1117Madara Akatsuki
Madara Bilzerian1530Madara
Lord Buu120Naruto
Ligero Kos Covarde692Zabuza
Lasanha Obscura905Kakashi
La Para De Rd1306Naruto
Kyuubi Jinchuuriki1006Naruto Akatsuki
Koya Two1077Kakashi Akatsuki
King Allucard1248Jiraya
Kawashima1242Naruto
Karin Deadd950Karin
Karin Bacchini1299Karin
Kamui Armor1017Kakashi Akatsuki
Juugo Rzs304Juugo
Joker-chavoso1168Roshi Akatsuki
Jn Ganster1184Zetsu Akatsuki
Impact Fire1522Sarutobi Akatsuki
Hidan-sad818Hidan Akatsuki
Hanzokatis853Hanzo Akatsuki
Hagoromo-kenway1128Hagoromo
Gucci Leader1262Deidara
Fu-of-nights1302Fu Akatsuki
Fu Ira1318Fu
Flow Assassin889Itachi Akatsuki
Fierce Beast784Chojuro Akatsuki
Eu Uque1228Madara
Duuh Rush1422Minato Akatsuki
Dont Kill Me1211Kakashi
Doly-gelado848Itachi
Disklava1037Roshi
Cure More Than Medical1386Tsunade Akatsuki
Corrupto1249Guren Akatsuki
Compuster1007Kakashi Akatsuki
Colluci1123Tsunade
Coca Geladinha Two1403Minato Akatsuki
Coca Geladinha1410Obito
Cetchimo Rocague1024Naruto
Cachorro Chefe678Kiba
Cabra Hagas1365Tobirama
Beautiful Woman1291Guren Akatsuki
Azazelsyn397Orochimaru
Arctic Monkeys1619Kaguya
Anbu-fodinha757Anbu
Afhrodit1127Karin
Affection Ira1650Kaguya

Search Character
Character Name:
Monster Pedestal and Players Online Box
SERVIDOR
ONLINE