Contentbox headline
World Information
Status: Online
Players Online: 202
Online Record: 761 players (on May*01*2018,*11:32:05*EDT)
Creation Date: 15/10/2011
Location: Brazil
PvP Type: Open PvP

Players Online
Name**[sort] Level**[sort] Vocation**[sort]
Hamura Alysharin1Hamura
Filha Da Empregadaa1Tenten
Yagura Alysharin1Yagura
Eempregado1Naruto
Empregadoo1Naruto
Shisui Demonio154Shisui
Roshi Demonio156Roshi
Comioce156Naruto
Comucu156Naruto
Chupucu159Naruto
Comutu175Naruto
Douucu176Naruto
Ees180Naruto
Ames Cangaceiro709Roshi
Bee Chavoso800Killer Bee
Zabusa Top890Zabuza Akatsuki
Tchuck The Circuito922Kakashi
Killer Of Rent983Killer Bee
Danzo Osbourne1001Danzo Akatsuki
Tchuck The Crystal1013Guren
Miney Sz1047Yagura
Miins1101Ino Akatsuki
Amonia1109Zabuza
A B U S E R1119Madara
Nattsori1123Mei Terumi
Hitsuji1128Sasori
Zetsu Alysharin1146Zetsu
Minato Demonio1171Minato Akatsuki
Suigetsu Da Padrao1188Suigetsu Akatsuki
Lobo Canibal1189Kiba Akatsuki
Mc Kitinho1191Roshi Akatsuki
Nezna1203Yagura Akatsuki
Odla Ydrah1205Utakata
Harlequiin1258Sasori
Curinga Chavoso'l1265Zabuza
Main Zabuza Oficial1289Zabuza
Conor1291Kakashi
Deidara Slayer1310Deidara
C-r-i-m-i-n-o-s-o1315Yagura Akatsuki
THC ExTeRMiNaDooR1318Obito Akatsuki
Frostez1325Hagoromo
Kryzn Zagtrongzs1327Minato
D E U S1361Minato Akatsuki
Joker Chavosu1364Obito Akatsuki
M E L I O D A S1368Minato Akatsuki
I Am LeGenD1398Minato Akatsuki
Main Deidara1407Deidara
Mynato Slayer1434Minato
Minato Das Trevas1437Minato
ZiadFazah1439Sarutobi Akatsuki
G O D1449Minato Akatsuki
B O O M1462Deidara
S M O K E R1464Minato Akatsuki
C A J A D O1512Yagura Akatsuki
Main Tobirama1513Tobirama
Tobirama Xz1516Tobirama
Obito Obscure1530Obito

Search Character
Character Name:
Monster Pedestal and Players Online Box
SERVIDOR
ONLINE