Contentbox headline
World Information
Status: Online
Players Online: 198
Online Record: 761 players (on May*01*2018,*11:32:05*EDT)
Creation Date: 15/10/2011
Location: Brazil
PvP Type: Open PvP

Players Online [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]**
Name**[sort] Level**[sort] Vocation**[sort]
A R G U S 1486Hamura Akatsuki
Afhrodit1294Karin
Ansatsu Senjutsu Tokushu207Anbu
Ataka Tu1430Utakata Akatsuki
Blond1139Kakashi Akatsuki
Brand300Chouji
C A J A D O1523Yagura Akatsuki
Cabra Hagas1405Tobirama
Cetchimo Rocague1317Naruto Akatsuki
Charlize300Tenten
Corrupto1249Guren Akatsuki
Cotton Candy1256Ino Akatsuki
Dantzu1115Kakashi Akatsuki
Deus Death1143Naruto Akatsuki
Dfdeliz1102Zabuza Akatsuki
Dont Kill Me1210Kakashi
Duuh Rush1427Minato Akatsuki
Eden Project1136Roshi Akatsuki
Eitalele322Zabuza
GOD1527Tobirama Akatsuki
Hell Zika1650Kaguya
Hezzo300Jiraya
Jhonie Walker1144Hamura
Jn Ganster1248Zetsu Akatsuki
Juugo Deadd839Juugo Akatsuki
Kakashi Beta1290Kakashi Akatsuki
Karin Deadd1008Karin
Lord Vingador1309Hagoromo Akatsuki
Madara Bilzerian1530Madara
Madara Fodinha1650Madara Akatsuki
Minatozm1243Minato
Minerador Yellow Five201Chouji
Minerador Yellow Four201Chouji
Minerador Yellow One206Chouji
Momoshiki Pneumatico1525Momoshiki Akatsuki
Monstro Pra Presidente1126Sakura
Moomo Draven1430Momoshiki Akatsuki
Mr Roshi1287Roshi Akatsuki
Naruto Grr984Naruto
Paper Angel860Konan
Quem Pergunto1365Menma Akatsuki
Rick And Morty1098Kakashi
Senju No Ikari1490Tobirama
Seton300Kakuzu
Seu Pior Medo784Madara
Slipdownz1210Yagura Akatsuki
Steeven Pizza1371Hagoromo Akatsuki
Steeven Universo1211Kaguya
Theron300Hinata
Tilias1110Minato
Tupac Paralize1369Deidara
Was Suicide991Zabuza Akatsuki
Ya Gu Ra Ak At Su Ki1221Yagura Akatsuki

Search Character
Character Name:
Monster Pedestal and Players Online Box
SERVIDOR
ONLINE